Jane Eyre og Brontës horoskop

Det er så vildt, hvad der kommer frem, når man ser på en kunstners fødselshoroskop ved siden af deres kunst! I går genså jeg Jane Eyre fra 2011, og jeg må lige dele hvad jeg fandt i Charlotte Brontës horoskop!

Så Brontë skrev historien om Jane Eyre i 1847. Den handler om en beskeden og fornuftig pige, som bliver ansat på gotiske Thornfield Hall, hvor hun forelsker sig i herren-i-huset, Rochester, som desværre allerede har en sindssyg hustru på loftet (spoiler! 😅).

Feministisk litteraturkritik ser populært den sindssyge hustru som Jane Eyres egen utæmmede seksualitet – den side, som mænd helst så gemt væk – i hvert fald da bogen blev skrevet.

Set med de briller, er det helt vildt spændende, at Brontës ascendant – den side hun trygt viste verden – står i Jomfruen. Karakteren Jane Eyre er umiddelbart så arketypisk jomfru, som man kan blive: beskeden, jordnær, praktisk og tjenstvillig. Den grå spurv, som Rochester beskriver hende – men med skjulte røde fjer!

Det er nemlig rigtig spændende at se på Brontës 7. hus, som er det område af horoskopet, som man har svært ved at forene med ens selvbillede – det er de egenskaber, som man tit projekterer over på andre. Her har Brontë bl.a. Venus i Vædderen! Så ja, hendes feminitet (og kunstneriske udtryk) var viljestærk, dybt selvstændig, passioneret og spontan – ikke så lidt uacceptabel for en kvinde i 1847!

Tydeligvis brugte Charlotte Brontë denne side – hun må have været en modig, viljestærk kvinde, som brød med kvindebilledet i hendes tid – og alle de egenskaber går igen i karakteren Jane Eyre – men der var måske alligevel noget af den “maskuline” passion fra Venus i Vædderen, som blev projekteret over på en karakter, som var så uacceptabel, at hun måtte gemmes væk på loftet. Ej så spændende!

Den første Saturn runde

Der er rigtig mange af mine klienter, som nu oplever deres første Saturn runde, hvor Saturn vender tilbage til, hvor den stod ved fødselstidspunktet. Det er groft sagt alle jer født i slut 1988, hele 1989, hele 1990 og start 1991, som nu er påvirket.

Dette er en indflydelse på ca. 2 1/2 år, hvor du har muligheden for virkelig at favne, den du er og hvad du kan, men det er også en udfordrende tid.

Saturn repræsenterer autoriteter, regler og konkret manifestering af ens evner i verden. Ved den første runde bliver man tit bedt om at ændre forholdet til barndommens og ungdommens autoriteter såsom forældre, lærere og staten. Man ser pludselig meget klart, at man selv må tage ansvaret for sit liv.
Dette starter ofte som en følelse af ensomhed og at man er ude, hvor man ikke kan bunde. Derefter mærker man stolthed over, hvad man faktisk har opnået på egen hånd, og til sidst en større ro omkring ens evner og værd. Disse år markerer næsten altid en milepæl i livet, som lægger fundamentet for meget af ens livs (ydre) succes.

Hvis der er nogen af mine læsere, som er i gang med denne proces, men føler sig alene med det, kan jeg hjælpe med at konkretisere hvad dine udfordringer er, og hvordan du mest konstruktivt kan bruge denne tid.

Solen i Skorpionen

Skorpionens måned fra oktober til november er en tid, hvor naturen er i forfald og mørket vokser. Skorpionens tegn er måske derfor meget bevidst om, at noget må dø, for at nyt kan fødes.

Hersket af Pluto – symboliseret af Fugl Fønix, der genopstår af asken – er skorpionen interesseret i at se, hvad der sker *på den anden side* af sammenbruddet. Skorpionen kan derfor gennemgå mange tranformationer i løbet af livet, hvor den modigt forkaster alt det, som er blevet forældet og holder den tilbage. Mars var skorpionens ældgamle hersker, hvilket siger noget om skorpionens mod og viljestyrke.

I praksis gør det skorpionen interesseret i psykologi og i at gennemskue den menneskelige oplevelse – især ekstremerne eller “yderpunkterne” i et liv. Det overfladiske og hverdagsagtige interesserer derfor ikke skorpionen særlig meget – der er brug for spænding og undtagelsestilstande – hvilket også sagtens kan ske på det intellektuelle plan.

Karakteren Sherlock Holmes kan siges at illustrere skorpionens interesse og forståelse for psykologi og mysterier. Man kan ofte ikke holde noget skjult for en skorpion, der med røntgenøjne gennemskuer alle menneskets svagheder og overlevelsesmekanismer.
Der er også tit en interesse i det okkulte – gamle magiske ritualer, som i deres symbolisme gav mennesker mening og forståelse for livets cyklus.

Skorpioner gør ikke nødvendigvis meget væsen af sig udadtil. De er private mennesker, som ikke ser meget pointe i at skilte med deres (dybe) følelser – men sæt en skorpion i en situation, hvor de skal guide andre gennem et af livets afgørende øjeblikke – om det er som psykolog, socialrådgiver, jordemoder, forfatter, præst eller måske skuespiller – se så hvor passionerede og tapre de er!

Solen i Vægten

Solen er gået i Vægten og dag og nat er lige lange. Vægten markerer begyndelsen på den anden halvdel af året, hvor fokus flytter sig fra det rent subjektive til subjektet i relation til andre. Dette er noget, som alle kan mærke – det er som om, at overblikket bliver lidt større.

Da vægten er det første tegn i dyrecirklens anden halvdel, repræsenterer det den første og simpleste relation: du og jeg.
Som med alle tegn har vægten implicit en bevidsthed om dets modsætning – i dette tilfælde vædderen. Mens vædderen har nok i dens rene individualisme, forstår vægten først virkelig sig selv gennem samtale med en anden. Vægten ser hvordan vædderens selvstændighed kan føre til ensomhed, og det frygter den, fordi den føler sig helt ude at flyve uden en andens stabiliserende input.

Da vægten er et lufttegn, interesserer den sig for mennesker på et mere teoretisk og objektivt plan end f.eks. et vandtegn. Vægten er derfor ofte en mester indenfor human sciences – der kan være teorisering, kategorisering og analysering af menneskers opførsel og forhold til hinanden. Om det er vægtens arbejde eller ej, vil mennesker og deres forhold være en grundlæggende interesse, som driver vægten frem i verden. Denne interesse kan også forbindes til vægtens interesse for kunst, idet kunsten er et udtryk for kunstnerens relation til verden.

Fordi Vægten er dygtig til at sætte sig i andres sted, er den god til at forstå, hvad der tiltrækker og forfører andre. Vægten har af denne grund også talent for at skabe en harmonisk og tiltalende stemning gennem æstetik, som virker meget lindrende for andre.

Vægten er dog et kardinaltegn (ledertegn), så viljestyrken er i vægten, som den også er i vædderen, og man skal være forberedt på, at vægten ikke bare bøjer sig for ens vilje – især ikke hvis noget er uretfærdigt! Den har brug for andres input ja, men sidder absolut selv ved roret.

Solen i Jomfruen

Solen er i Jomfruen! Her ved slutningen af Mars retro bliver det dejligt med et energiskift, som er meget fornuftigt og konstruktivt. Vi er næsten klar til at tage styringen tilbage. Den næste måned lægger op til at få styr på tingene – en rolig, fornuftig og befriende objektiv tid.

Jomfruen er forbundet til jorden og naturen – til vores fysiske virkelighed. Jomfruen står overfor fisken på dyrecirklen og har derfor en skjult bevidsthed om det kosmiske kaos, som fisken kan stå for. Jomfruen møder derfor verden velvidende om, at der findes ustyrlige kræfter, men dette inspirerer den til at skabe orden. 

Jomfruen søger ikke personlig hæder som løven, dens største tilfredsstillelse er det gode resultat – den gode høst, den sunde krop, den velfungerende hverdag. Jomfruen har ofte hænderne i mange delvist intuitive fag som helbred, skrivekunst, design og den formår at systematisere det, som mange tegn ikke har overblikket til.

Jeg møder rigtig mange jomfruer hvis naturlige habitat er helsebutikken. De går op i ernæring, hverdagens lindrende ritualer og jordnær æstetik. Der ligger bestemt lidt “naturheks” i tegnet. En viskvinde/-mand, som har studeret vores forunderlige jord og som har fundet konkrete løsninger gennem tålmodig indsamling.

Danmarks mest kendte heks, Dannie Druehyld, har Månen i Jomfruen – jomfruens tilgang er altså naturlig for hende. Hildegard von Bingen, en nonne der levede i 1100-tallet, var spirituel, men samlede også erfaringer om urters helbredende kræfter, og hun anses som naturvidenskabens grundlægger i Tyskland – et smukt eksempel på en, der brugte jomfru-fisk aksen.

Eros og tiltrækning

Sommarnattens leende (1955)

Eros er en asteroide navngivet efter den græske gud, som symboliserer seksuel tiltrækning og blind forelskelse.

Når man ser på en persons seksuelle natur i astrologi er det først Mars, Venus og Månen, man kigger på, men Eros giver et ekstra indblik. Der hvor Eros står i fødselshoroskopet fortæller om de træk, som man meget umiddelbart finder erotisk stimulerende. Det er hovedløs forelskelse, som ikke kan adskilles fra seksuel tiltrækning, og som ikke nødvendigvis fortæller noget som helst om forholdet er holdbart. Man er selvfølgelig heldig hvis Eros aktiveres i et forhold, hvor andre mere længerevarende aspekter er til stede – det tyder nemlig på, at flammen aldrig dør.

Så hvis din Eros f.eks. står i Vædderen synes du at energi, viljestyrke og et sundt ego er helt uimodståeligt osv.

Du finder din Eros ved at gå til Astrodienst og taste nr. 433 ind ved “Manuel indtastning” nederst på siden “Udvidet horoskopvalg”. Man indtaster ens fødselsoplysninger foroven.

 

Neptun og det magiske liv

Edmund Dulac

Der er generelt ikke særlig meget plads i samfundet til det, som Neptun står for: universel kærlighed, ego-opløsning, spiritualitet, inspiration, magi. Men ser det ikke ud til, at der er et skift på vej? Hele 2018 har kollektivt været præget af de smukkeste Neptun-Jupiter aspekter, der tyder på en større favnelse af de egenskaber, som normalt henvises til dem, der på en eller anden måde står udenfor det etablerede samfund: de drømmere, der ikke fungerer efter normen.

Det sørgelige er, at en stærk Neptun indflydelse som afvises, kan finde dens laveste udtryk gennem alkoholisme, stofmisbrug, depression, isolation, paranoia og angst. Og vores samfund afviser desværre oftest Neptuns egenskaber.

Hvis en Neptun-præget person f.eks. sidder i dagpengesystemet, mærker denne at der, fra samfundets side, KUN ligger værdi i indtjening, hvilket er det MODSATTE af det, der nærer Neptun. Neptun er sjæl, ikke det materielle. Placeringen af Neptun i fødselshoroskopet siger noget om, hvad der nærer sjælen. Dette gør den muligvis til en af de mindst anerkendte energier i fødselshoroskopet fra samfundets perspektiv – især nu hvor kirken næsten ingen plads har.

Vi lærer alle fra barndommen af at dyrke andre sider af vores grundlæggende personlighed, navnlig Saturn (ansvar og arbejdsmoral), Merkur (kommunikation og formidling), Uranus (IT og innovation), og det er derfor sandsynligt at vi kollektivt oplever mere og mere ubalance. Fødselshoroskopet illustrerer ALT det vi indeholder, og en tilværelse i harmoni, er en der inddrager alle sider af horoskopet.

Jeg kom til at tænke på det igen, da jeg læste Linea Maja Ernsts artikel “Et liv med magisk tænkning” i Weekendavisen og også under sidste uges session med Oskar Fehlauer, som blev optaget til DR K. En kraftfuld Neptun har et ry for at fjerne en helt fra den fysiske virkelighed – som om det er enten eller – men alle kan dyrke deres egen version af Neptuns magi med henblik på, ikke at forsvinde, men at infiltrere det magiske/spirituelle i ens konkrete og fysiske virkelighed.

Jeg har f.eks. en stærk Neptun i mit fødselshoroskop, og jeg brugte den i mange år ved at se film og drikke mig fuld. Film og alkohol er to af de generelt accepterede måder, som man kan aktivere Neptun på. Begge dele er noget, som man, for det meste, dyrker i ens fritid – en alternativ virkelighed for enden af en arbejdsdag i den virkelige verden.

Nu da jeg dyrker min Neptun gennem mit arbejde, og jeg kan dele dens værdi med ligesindede, føler jeg mig som et meget mere HELT menneske. Det viser sig, at det faktisk var det mest fornuftige at tro på magien.

 

August 2018

Juli måned var intens på mange måder. Der var noget stort og følelsesladet, der måtte slippes omkring nymånen 13. juli, og fuldmåneformørkelsen den 27. cementerede den nye virkelighed.

Nu står vi midt i et spændingsaspekt mellem Uranus og retrograd Mars, der topper i morgen torsdag den 2. og ebber ud omkring den 6. Selvom det betyder minimum tålmodighed med dem, der hindrer ens frihed, føles det alligevel som om, at man nu er kommet ud på den anden side. 

Mærker du også det? Selv hvis det store skift i juli skete udelukkende inde i dig selv, var det en milepæl. Der er noget fra fortiden som er blevet løftet fra dine skuldre, og vejen forude ser lettere ud – mere simpel og ligetil.

August er præget af Mars og Merkur retrograd, så man holder gerne tilbage og afventer, men der er mere harmoni end i juli. Venus er i dets “hjemmetegn” Vægten fra den 7. august indtil 9. september, som er dejligt socialt og romantisk. Der er to store positive forbindelser, Jupiter-Neptun og Saturn-Uranus, som skaber et konstruktivt bagtæppe hele måneden. Disse aktiverers af nymånen den 11. og fuldmånen den 26. Temaerne er selvstændighed, selvværd, personlig udvikling og der kan også ske fornyelse omkring indtjening.

 

 

Måneformørkelse 27. juli 2018

 

Fredag aften er der en sjælden formørkelse af fuldmånen, som varer længere end nogen anden i dette århundrede. Den starter kl. 21.16, topper 22.21 og er slut 1.28.

Formørkelse betød engang katastrofe og ulykke, hvilket man selvfølgelig aldrig ville spå om i dag, men der ER noget meget potent på spil ved en formørkelse.

Rent personligt oplever jeg, at formørkelserne gør at en hændelse udenfor ens kontrol ændrer noget. Det kan f.eks. være en nyhedshistorie som rører en personligt, eller noget andet, stort eller småt, der ændrer ens kurs.

Astrologisk er en total måneformørkelse sammenfaldende med en Sol-Måne konjunktion med måneknuderne – og dette giver indblik i dets kraft. Måneknuderne siger noget om karmisk mission, men også udefrakommende inspiration – især gennem forhold til andre. Det kan være en tid, hvor man finder en læremester af en slags, eller at en hændelse peger en i den retning, som medfører mest udvikling. Indflydelsen kan mærkes omkring 3-5 dage før og efter selve formørkelsen.

Ved denne formørkelse er Månen i Vandmanden i konjunktion med Mars i kvadrat til Uranus. Mange temaer som kom i fokus i slut juni vil nu nå et slags klimaks eller afslutning. Hele juli har der været en balancering af egne behov og bevæggrunde med  meget dybe (familie-) mønstre. Fuldmånen cementerer at noget fra fortiden må gå til grunde for at fremskridt kan ske.

Med Mars og Uranus kunne der absolut opstå konflikt eller drastiske handlinger, men Saturn er med til at pege al den energi i en konstruktiv retning. Du kan finde tegn til hvilken vej, du må tage nu. Vær åben for indfald, inspiration og beskeder, og lad alle følelserne komme.

God formørkelse!

 

 

Nymåne i Krebsen, 13. juli 2018

Denne nymåne har det rimelig dramatiske, at den står overfor Pluto – transformationsplaneten. Det gør, at nymånen og dagene omkring den lægger op til at noget må skæres bort for at noget nyt kan få plads.

Da både Månen og Solen er i Krebsen og Pluto er i Stenbukken har dette højst sandsynligt at gøre med familieforhold – ligesom junis fuldmåne. Pluto beder dig om at give slip på den tryghed der ligger i gamle måder at relatere til noget omkring familie for at begynde noget nyt og bedre.

Med Pluto er der ingen vej tilbage – dette bliver en afgørende tid, hvor der ikke er meget plads til sentimentalitet.

Heldigvis er der meget, der taler for at der er konstruktiv energi, som flyder let. Det er nemt at se det positive potentiale i denne forandring, ligesom der er masser af praktiske overvejelser med.

Det er dog en rimelig emotionelt tung tid, idet der kun er en eneste planet i et luftegn (Mars) og den står i retrograd.