August 2018

Juli måned var intens på mange måder. Der var noget stort og følelsesladet, der måtte slippes omkring nymånen 13. juli, og fuldmåneformørkelsen den 27. cementerede den nye virkelighed.

Nu står vi midt i et spændingsaspekt mellem Uranus og retrograd Mars, der topper i morgen torsdag den 2. og ebber ud omkring den 6. Selvom det betyder minimum tålmodighed med dem, der hindrer ens frihed, føles det alligevel som om, at man nu er kommet ud på den anden side. 

Mærker du også det? Selv hvis det store skift i juli skete udelukkende inde i dig selv, var det en milepæl. Der er noget fra fortiden som er blevet løftet fra dine skuldre, og vejen forude ser lettere ud – mere simpel og ligetil.

August er præget af Mars og Merkur retrograd, så man holder gerne tilbage og afventer, men der er mere harmoni end i juli. Venus er i dets “hjemmetegn” Vægten fra den 7. august indtil 9. september, som er dejligt socialt og romantisk. Der er to store positive forbindelser, Jupiter-Neptun og Saturn-Uranus, som skaber et konstruktivt bagtæppe hele måneden. Disse aktiverers af nymånen den 11. og fuldmånen den 26. Temaerne er selvstændighed, selvværd, personlig udvikling og der kan også ske fornyelse omkring indtjening.

 

 

Maj 2018

Denny Bitte

Tegnenes fokus i maj 

– husk også at læse for din ascendant, hvis du kender den.

Vædderen har fokus på økonomi og selvværd, især indenfor karriere. Der kan være pludselig forandring på arbejdet.

Tyren har fokus på identitet og hvordan dette kan udtrykkes med større autenticitet. Man længes efter frihed.

Tvillingen har fokus på ubevidste mønstre og spirituel søgen. Der kan være fremskridt med terapi.

Krebsen har fokus på både de nære forhold, men også venner og grupper.  En meget social måned, hvor man kan få nye kontakter.

Løven har fokus på karriere og hverdagen. Der kan være nytænkning omkring arbejdsliv – måske brud med noget.

Jomfruen har fokus på rejse og læring. Der arbejdes på kreativitet og selvudtryk, som næres af udvidelse af horisonter.

Vægten har fokus på forandringer i hjemmet,  og en øget interesse i okkulte og psykologi. Rejser kan give ekstra indblik.

Skorpionen har fokus på at skabe kontakt til andre. Der kan være udvidelse af omgangskreds, samt forandring i kærlighed.

Skytten har fokus på at opbygge regelmæssig indkomst, og kan skabe pludselig forandring i hverdagen og med kollegaer.

Stenbukken har fokus på kreativitet og selvudtryk. Der kan være innovative indfald og rettet handling omkring indkomst.

Vandmanden har fokus på forandringer i hjem og familie. Der kan være søgen omkring det spirituelle eller ubevidste vaner.

Fisken har fokus på kommunikation og nye sociale forbindelser. Der kan også være forandringer i forholdet til søskende.

 

Vigtige datoer i maj for alle

13. Merkur går i Tyrens tegn. Kommunikation bliver langsommere og mere omhyggelig. Man tager sig tid til at træffe beslutninger og står ved sine holdninger.

15. Nymåne i Tyrens tegn. Denne måne falder næsten sammen med Uranus’ tegnskifte til Tyren efter 8 år i Vædderen. Der er en ny era, der begynder, men det sker med omhyggelighed.

15. Uranus går i Tyren. De næste 7-8 år er der en kollektiv nytænkning omkring det materielles værdi. Der kan være fremskridt indenfor miljøet, madproduktion, men også pludselig forandring omkring penge og økonomi.

16. Mars går i Vandmanden. Frihed til at handle bliver vigtig. Man udtrykker sig unikt og originalt.

19. Venus går i Krebsen. Man bliver mere interesseret i at være hjemme i ens fritid. Man slapper af sammen med familie eller partner.

21. Solen går i Tvillingen. En øget nysgerrighed og fleksibilitet. Man møder verden med lethed og leg.

29. Fuldmåne i Skytten. En spirituel dag, hvor man søger det store billede og hvordan alting hænger sammen.

29. Merkur går i Tvillingen. Merkur i sit “hjemmetegn”. Kommunikation flyder let. Man er hurtig, skarp og fleksibel.

Horoskoper for April 2018

April 2018 fortsætter Marts’ ambitiøse fokus. Alle tegn er ved at arbejde koncentreret på noget – om det er i hjemmet, på jobbet, selvudvikling eller kærlighed, er der ved at ske afgørende ting. Indtil Merkur går direkte i Vædderen på den 15. er man i forberedelsesposition: Man er tålmodig, tager et skridt af gangen og holder øjet på målet. Efter den 15. kommer man mere og mere i omdrejninger og begynder at implementere planerne. Og man forventer succes!

Den 17. træder Chiron ind i Vædderen efter 7 år i Fiskens tegn, så her er et mærkbart skift! Dette kommer kun en måned før Uranus skifter tegn til Tyren, også efter 7 år, så vær bevidst om, hvad de sidste 7 år har betydet og gør klar til afslutning og fokusskift. Generelt vil Chiron i Vædderen betyde øget selvbevidsthed og omsorg for selvet. Mere om Uranus næste måned!

Herunder er de specifikke områder, der er påvirket for hvert tegn. Husk også at læse for din ascendant, hvis du kender den!

Vædder/Vædder ascendant

Arbejder for succes i karrieren og mærker en øget konstruktiv bevidsthed omkring personlige sårbarheder.

Tyr/Tyr ascendant

Arbejder for at udvide horisonter, uddannelse og rejse og mærker samtidig en øget spirituel bevidsthed.

Tvilling/Tvilling ascendant

Arbejder for personlig transformation og afdækning af skjulte informationer, mens venskaber og fællesskaber er en stor støtte.

Krebs/Krebs ascendant

Arbejder for at forbedre de nære partnerskaber, og mærker samtidig en øget realisering i karrieren.

Løve/Løve ascendant

Arbejder på at mestre en evne, som du bruger i karrieren, og drages mod rejse eller spiritualitet.

Jomfru/Jomfru ascendant

Arbejder på kreativitet og selvudtryk, og kan opdage nyt om sig selv på et psykologisk plan.

Vægt/Vægt ascendant

Arbejder på at forbedre hjemmefronten og forhold til familie og har øget bevidsthed på romantiske partnerskaber.

Skorpion/Skorpion ascendant

Arbejder på at forbedre din kommunikation og skabe kontakter og har øget bevidsthed omkring evner og kollegaer.

Skytte/Skytte ascendant

Arbejder på at øge din indtjening og dit selvværd, og får ny indsigt omkring dit kreative selvudtryk.

Stenbuk/Stenbuk ascendant

Arbejder på selvrealisering, du er ambitiøs og gør et stærkt indtryk på andre. Der er nye indblik i din fortid eller familie.

Vandmand/Vandmand ascendant

Arbejder på at opnå et større spirituelt overblik og har nemt ved at finde nye forbindelser og kontakter.

Fisk/Fisk ascendant

Arbejder på at finde et fællesskab af ligesindede og oplever forbedring i indkomst og materiel stabilitet.

Nøgledatoer for Marts 2018

Dette er generelle temaer, som kan mærkes af alle.

2. Fuldmåne i Jomfruen kl. 01.52. En god indflydelse til at få et sagligt overblik over de sidste ugers stærke og til tider desorienterende Fiske-energi. Man ser de første resultater af det, der blev startet ved nymånen i februar. Der er en forheksende Sol-Neptun konjunktion, som Månen i Jomfruen stiller sig kritisk overfor. Der kan være irritation over hvor “flydende” ting er.

4. Sol konjunktion Neptun i Fisken. Man giver helt efter for Neptuns sirenesang. Det giver intens sensitivitet, indlevelse og empati, men pas på med at blive et offer for andres ønsker. De personlige grænser skal især passes i dagene omkring denne dato.

4. Merkur konjunktion Venus i Fisken. Dette sker sammen med Neptuns møde med Solen, og giver en charme og overtalelsesevne. Faren er, at man prøver at please andre for meget.

6. Merkur går i Vædderen. Dette betyder direkte, utålmodig kommunikation. God til at bede om det, man har brug for, ikke så god til diplomatiske forhandlinger. Indtil 13. maj.

7. Venus går i Vædderen. Forårskådhed i kærlighed. Man er ligefrem og meget fysisk i romantiske forhold.

9. Jupiter går retrograd i Skorpionen indtil 10. juli. En tid til indre udrensning. Man har medvind med al udforskning af sine psykologiske mønstre og ubevidste drifter.

17. Nymåne i Fisken kl. 14.12. En tid til spiritualitet, meditation og reflektion. Man kan helt svæve væk, og gør det gerne alene. Dette gælder især inden Mars går i Stenbukken omkring kl. 18.

17. Mars går i Stenbukken. Dette er fantastisk til at få rykket sig i karrieren. Her får Stenbukkens ambition er kæmpe skud energi. Man handler med henblik på at få succes. Indtil 16. maj.

20. Merkur konjunktion Venus i Vædderen. En dag til forførelse! Man kan få, hvad man ønsker i kærlighed.

20. Solen går i Vædderen og det er forårsjævndøgn. Det astrologiske nytår, hvor dyrecirklen begynder igen. Energien vendes udad! Man fokuserer mere på det mærke man sætter i verden, fremfor den indre rejse. Her er en ny, ung, spontan lykke og livskraft.

23. Merkur retrograd i Vædderen. Dette lægger en dæmper på Vædderens ligefremhed, men er en god tid til at gennemskue hvad du egentlig ønsker og har brug for. Det er en tid til at øve dig i at få det hele, og så bede om det, når den går direkte igen 15. april.

31. Fuldmåne i Vægten kl. 14.38. Her er temaer omkring hvordan man udlever sine egne ambitioner, og samtidig gå på kompromis – især i kærlighed. Føler man måske at man holdes tilbage af andre? Der kan være skænderier, men også dynamisk passion!

31. Venus går i Tyren. Der kommer en herlig sensualitet i kærlighed. Man er rolig, nydende og fysisk med sin partner. Indtil 24. april.

Februar 2018: Nøgledatoer

Følgende er en generel oversigt, som kan mærkes af alle.

11. ♀♆ Venus går i Fisken. Man er mere uselvisk og empatisk i kærlighed. En romantisk, kreativ tid. Indtil 6. marts.

15. ☽ Nymåne i Vandmanden med delvis solformørkelse (der ikke er synlig i DK). En fantastisk tid til at få nye, måske banebrydende idéer. Det, der startes her, vil kunne mærkes de kommende 6 måneder! Al form for planlægning er kraftfuld – især omkring den præcise nymåne kl. 22.06.

17. ☿☉Solen i konjunktion med Merkur. Man er mentalt skarp, innovativ og social.

18. ☿ Merkur går i Fisken. En god tid til at tænke kreativt og originalt, ikke så godt for objektiv tænkning og organisering. Indtil 6. marts.

18.☉Solen går i Fisken. Stemningen skifter og bliver mere introvert og følsom. Tiden er til roligt at mærke og bearbejde ens følelser, inden det går løs med forårsjævndøgn og Vædderen 21. marts.

21. ♀♆ Venus i konjunktion med Neptun. Kanalen er åben til kosmisk inspiration. Kreativ, spirituel og intuitiv energi.

25. ☿♆ Merkur i konjunktion med Neptun. Den kosmiske kanal forbliver åben, denne dato kan du modtage beskeder, der synes at komme fra en anden bevidsthed.