Solen i Skorpionen

Skorpionens måned fra oktober til november er en tid, hvor naturen er i forfald og mørket vokser. Skorpionens tegn er måske derfor meget bevidst om, at noget må dø, for at nyt kan fødes.

Hersket af Pluto – symboliseret af Fugl Fønix, der genopstår af asken – er skorpionen interesseret i at se, hvad der sker *på den anden side* af sammenbruddet. Skorpionen kan derfor gennemgå mange tranformationer i løbet af livet, hvor den modigt forkaster alt det, som er blevet forældet og holder den tilbage. Mars var skorpionens ældgamle hersker, hvilket siger noget om skorpionens mod og viljestyrke.

I praksis gør det skorpionen interesseret i psykologi og i at gennemskue den menneskelige oplevelse – især ekstremerne eller “yderpunkterne” i et liv. Det overfladiske og hverdagsagtige interesserer derfor ikke skorpionen særlig meget – der er brug for spænding og undtagelsestilstande – hvilket også sagtens kan ske på det intellektuelle plan.

Karakteren Sherlock Holmes kan siges at illustrere skorpionens interesse og forståelse for psykologi og mysterier. Man kan ofte ikke holde noget skjult for en skorpion, der med røntgenøjne gennemskuer alle menneskets svagheder og overlevelsesmekanismer.
Der er også tit en interesse i det okkulte – gamle magiske ritualer, som i deres symbolisme gav mennesker mening og forståelse for livets cyklus.

Skorpioner gør ikke nødvendigvis meget væsen af sig udadtil. De er private mennesker, som ikke ser meget pointe i at skilte med deres (dybe) følelser – men sæt en skorpion i en situation, hvor de skal guide andre gennem et af livets afgørende øjeblikke – om det er som psykolog, socialrådgiver, jordemoder, forfatter, præst eller måske skuespiller – se så hvor passionerede og tapre de er!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *