Jomfru

Element: Jord
Modalitet: Bevægelig (fleksibel)
Hersker: Merkur
Associeret hus: 6.

Jomfruen står overfor fisken på dyrecirklen og har derfor en skjult bevidsthed om det kosmiske kaos, som fisken kan stå for. Jomfruen møder verden velvidende om, at der findes ustyrlige kræfter, men dette inspirerer den til at skabe orden. Den søger ikke personlig hæder som løven; dens største tilfredsstillelse er det gode resultat – den gode høst, den sunde krop, den velfungerende hverdag.

Jomfruen har ofte hænderne i mange delvist intuitive fag som helbred, skrivekunst, design og den formår at systematisere det, som mange tegn ikke har overblikket til.

Rigtig mange jomfruer elsker helsebutikker og det, de står for. De går op i ernæring, hverdagens lindrende ritualer og jordnær æstetik. Der ligger bestemt lidt “naturheks” i tegnet. En viskvinde/-mand, som har studeret vores forunderlige jord og som har fundet konkrete løsninger gennem tålmodig indsamling.