Skorpion

Element: Vand
Modalitet: Fast (stædig)
Hersker: Pluto (nyere) og Mars (ældre)
Associeret hus: 8.

Skorpionens måned fra oktober til november er en tid, hvor naturen er i forfald og mørket vokser, og en skorpion er om nogen bevidst om, at noget må dø, for at nyt kan fødes! Skorpionen er interesseret i at se, hvad der sker på den anden side af sammenbruddet. Den kan derfor gennemgå mange transformationer i løbet af livet, hvor den modigt forkaster alt det, som er blevet forældet og holder den tilbage.

I praksis gør det skorpionen interesseret i psykologi og i at gennemskue den menneskelige oplevelse – især ekstremerne eller “yderpunkterne” i et liv. Det overfladiske og hverdagsagtige interesserer den ikke særlig meget – der er brug for spænding og undtagelsestilstande, hvilket også sagtens kan ske på det intellektuelle plan.

Man kan ikke holde meget skjult for en skorpion, der med røntgenøjne gennemskuer menneskets svagheder og overlevelsesmekanismer. Der er også tit en interesse i det okkulte: mystiske, magiske ritualer, som i deres symbolisme giver mennesker mening og forståelse for livets cyklus.

Skorpioner gør ikke nødvendigvis meget væsen af sig udadtil. De er private mennesker, som ikke ser meget pointe i at skilte med deres (dybe) følelser – men sæt en skorpion i en situation, hvor de skal guide andre gennem et af livets afgørende øjeblikke, om det er som psykolog, socialrådgiver, jordemoder, forfatter, præst eller måske skuespiller, og se så hvor passionerede og tapre de er!